Vítejte na stránkách Svazu účetních České republiky, z.s.

Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) se Svaz účetních stal spolkem.

kalkulacka.jpg, 16kB Členové Svazu účetních se sdružují v základních organizacích na základě územního principu nebo v Komoře certifikovaných účetních založené v dubnu 1999.

Nejvyšším orgánem Svazu účetních je sněm delegátů. Činnost Svazu v období mezi dvěma sněmy řídí Hlavní výbor, který je jeho statutárním orgánem.

Nejvýznamnějším úkolem Svazu v současnosti je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u nás a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován mimo jiné realizací systému certifikace, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA. Systém byl zahájen v závěru roku 1997.

Kromě projektu certifikace Svaz zajišťuje rozsáhlou a systematickou vzdělávací a poradenskou činnost.

Velmi významná je činnost metodická zaměřená na řešení konkrétních dílčích problémů v praxi i systematickou práci v oblasti účetní a související legislativy a účetní metodiky. V lednu 1999 byla ustavena Národní účetní rada http://www.nur.cz/, která má zejména koordinovat a sjednocovat postup zakladatelů, kterými jsou Svaz účetních, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.

Od r. 1994 do r. 2005 se Svaz účetních aktivně zúčastňoval výstavy SFAMEX (software pro účetnictví a řízení & služby pro podnikatele). Celkem proběhlo 20 odborných výstav. Vzhledem k tomu, že poklesl počet společností zabývajících se tvorbou ekonomických a ERP systémů, a dále se změnil i marketing těchto společností (převážně přes internet), výstavy se přestaly pravidelně pořádat. Prezentace poradenského software Účetní poradce¸jehož je Svaz účetních po odborné stránce autorem je součástí některých individuálních akcí http://www.ucetni.cz/.

Svaz účetních rovněž vydává časopis Metodické aktuality.

       

 

 

 

 

Výkonný výbor Svazu účetních České republiky se na svém jednání přihlásil k etickému kodexu vytvořenému Komorou certifikovaných účetních a bude podporovat přistoupení svých členů k tomuto kodexu.

Aktuální znění Etického kodexu profesních účetních naleznete zde.